ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ การสอบมาตรฐาน...
กิจกรรมเพื่อส่วนร่วม “หาหนังสือให้น้องอ่าน” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดจัดกิจรรมตลาดนั...
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตเกษตรฯ จัดโครงการสุขภาพฟันดี รักษ์ฟันรักดี พี่น้องพหุภาษา เฟื่อฝึกปฏ...
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมค่ายที่ 1 โครงการอบรมโอลิมปิควิชาการของมูลนิธิ สอ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม “การแข่งขันซูโม่กระดาษ” สำห...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรีย...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาค้นพบ...

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการสอบมาตรฐานสากล Cambr...
อาจารย์ปรัชญา จันตา อาจารย์ศันสนีย์ ตาทิน อาจารย์ปิยวรรณ สุวรรณโณ และอาจารย์พรรณวรท วง...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...