ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัครเข้าร่วมโครงการเที่ย...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...
ผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประเภทสวยงาม รางวั...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึก...
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ณ Hidaka High School ประเทศญี่ปุ่น ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรั...

 

นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก นศท. ปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกท...
โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โ...
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "โจ๊กเต็มคำบูมเมอแรงสคูลทัวร์" ณ โรงเรี...
กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 รณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเ...