ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงก...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...
ยินดีต้อนรับ Mr.Ritsuki Tsuji นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ จาก Wakayama University ...
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน ณ Yucai No.7 Middl...
กำหนดการงานประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย พหุภาษาร่วมใจ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 10 -...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรร...
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. สถานีโทรทัศน์ NHK ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน...
กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดและการ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...