ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย พหุภาษาร่วมใจ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 10 -...
ขอเชิญร่วมซื้อสลากงานประจำปี “พหุภาษาพาโชค” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 15 พ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอะงกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกั...
คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้น...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนร...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรว...
คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธย...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเ...