เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-15   เข้าชม 28 ครั้ง


โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา2561 (สำหรับอาจารย์)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ...

วันที่ประกาศ 2018-05-13   เข้าชม 213 ครั้ง


ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-04-25   เข้าชม 227 ครั้ง


สงกรานต์พหุภาษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-04-17   เข้าชม 308 ครั้ง


กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สาธิตเกษตรบางเขน-พหุภาษา #2

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา กับโรงเรียนสาธิตเกษตร บางเข...

วันที่ประกาศ 2018-04-04   เข้าชม 175 ครั้ง


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 205