เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู 2560

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครูในวันพุธที่...

วันที่ประกาศ 2017-06-21   เข้าชม 520 ครั้ง


โครงการพี่ชวนน้องอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2560 สำ...

วันที่ประกาศ 2017-06-21   เข้าชม 164 ครั้ง


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำวันพุธที่ 21 มิ...

วันที่ประกาศ 2017-06-21   เข้าชม 257 ครั้ง


กิจกรรม “Acting Coach” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Acting Coach” สำหร...

วันที่ประกาศ 2017-06-21   เข้าชม 220 ครั้ง


โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-06-19   เข้าชม 124 ครั้ง


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 179