เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

การแสดงละครสั้น ป่าชายเลน

การแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้น้องๆชั้นประถม...

วันที่ประกาศ 2017-09-18   เข้าชม 115 ครั้ง


ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ 1/2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-09-18   เข้าชม 104 ครั้ง


โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกันยายน 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-09-15   เข้าชม 82 ครั้ง


โครงการศึกษานอกสถานที่ป่าชายเลน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ป่าชายเลน ตำบลคลอ...

วันที่ประกาศ 2017-09-08   เข้าชม 186 ครั้ง


โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2560 ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์...

วันที่ประกาศ 2017-09-07   เข้าชม 332 ครั้ง


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 191