เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-23   เข้าชม 101 ครั้ง


งานประจำปี 2560 (การแสดงกลางแจ้ง)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-21   เข้าชม 348 ครั้ง


งานประจำปี 2560 (ลานสนุก บ้านผี ร้านค้า พหุภาษาพาโชค)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-20   เข้าชม 169 ครั้ง


งานประจำปี 2560 (พิธีเปิด นิทรรศการวิชาการ)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-20   เข้าชม 135 ครั้ง


Grade 2 Spelling Bee Competition 2017

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอ้งกฤษ ระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังก...

วันที่ประกาศ 2017-11-20   เข้าชม 44 ครั้ง


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 196