เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

งานประจำปี 2560 (การแสดงกลางแจ้ง)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-21   เข้าชม 925 ครั้ง


งานประจำปี 2560 (ลานสนุก บ้านผี ร้านค้า พหุภาษาพาโชค)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-20   เข้าชม 413 ครั้ง


งานประจำปี 2560 (พิธีเปิด นิทรรศการวิชาการ)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-20   เข้าชม 297 ครั้ง


Grade 2 Spelling Bee Competition 2017

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอ้งกฤษ ระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังก...

วันที่ประกาศ 2017-11-20   เข้าชม 98 ครั้ง


กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการบริหารจิตเจริญปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

วันที่ประกาศ 2017-11-15   เข้าชม 172 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 205