เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560

งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการฉ...

วันที่ประกาศ 2017-07-07   เข้าชม 366 ครั้ง


กิจกรรมเล่นถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ป.1 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับ...

วันที่ประกาศ 2017-07-07   เข้าชม 116 ครั้ง


การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแสดงละคร ชั้นมัธ...

วันที่ประกาศ 2017-07-06   เข้าชม 221 ครั้ง


พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่...

วันที่ประกาศ 2017-07-05   เข้าชม 399 ครั้ง


กิจกรรมวันชาติอเมริกา 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักส...

วันที่ประกาศ 2017-07-05   เข้าชม 255 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 191