เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-09   เข้าชม 81 ครั้ง


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Apps for Education สำหรับ Education 4.0”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-02   เข้าชม 231 ครั้ง


การบรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-02   เข้าชม 240 ครั้ง


มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนแม่แห่งแผ่นดิน เพื่อดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ

ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้...

วันที่ประกาศ 2017-09-25   เข้าชม 144 ครั้ง


การแสดงละครสั้น ป่าชายเลน

การแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้น้องๆชั้นประถม...

วันที่ประกาศ 2017-09-18   เข้าชม 313 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 201