เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่ ผศ.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการ และ ผศ.กรรณิการ์ ลิ...

วันที่ประกาศ 2017-06-29   เข้าชม 141 ครั้ง


11กรกฎาคม พ.ศ.2560จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ตามประกาศรัฐบาล กำหนดวันหยุดชดเชย วันอาสาฬบูชา วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันเข้...

วันที่ประกาศ 2017-06-29   เข้าชม 202 ครั้ง


การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแสดงละคร ชั้นมัธ...

วันที่ประกาศ 2017-06-28   เข้าชม 173 ครั้ง


การเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ – สาธิตเกษตร

คณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ – สาธิตเกษตร ขออนุโมทนาบุญที่ท่านผู้มีจิต...

วันที่ประกาศ 2017-06-27   เข้าชม 104 ครั้ง


กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เ...

วันที่ประกาศ 2017-06-25   เข้าชม 187 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 184