เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

The Clifford Phonics Camp 2018

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพ...

วันที่ประกาศ 2018-04-02   เข้าชม 257 ครั้ง


KUSMP BASKETBALL CLINIC 2017

หลักสูตรพละศึกษา จัดโครงการ KUSMP BASKETBALL CLINIC 2017 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอ...

วันที่ประกาศ 2018-03-29   เข้าชม 501 ครั้ง


พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและ...

วันที่ประกาศ 2018-03-12   เข้าชม 365 ครั้ง


จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560

สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.) จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Te...

วันที่ประกาศ 2018-03-08   เข้าชม 265 ครั้ง


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

วันที่ประกาศ 2018-03-08   เข้าชม 139 ครั้ง


Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 205