เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการบริหารจิตเจริญปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

วันที่ประกาศ 2017-11-15   เข้าชม 110 ครั้ง


อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 2560

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Dinning Ettiquette)" สำหร...

วันที่ประกาศ 2017-11-13   เข้าชม 109 ครั้ง


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชาเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม รุ่นที่ 3

อาจารย์กษิณา ฤทธิ์ตรีคูณ และอาจารย์จิตรานนท์ สินประเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพั...

วันที่ประกาศ 2017-11-11   เข้าชม 35 ครั้ง


โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-11-04   เข้าชม 271 ครั้ง


พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-25   เข้าชม 252 ครั้ง


Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 196