เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์...

วันที่ประกาศ 2018-09-05   เข้าชม 322 ครั้ง


โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยละพัฒนาการศึกษา...

วันที่ประกาศ 2018-09-04   เข้าชม 118 ครั้ง


ต้อนรับรองผู้อำนวยการ Westlake Girl นิวซีแลนด์

ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษาม อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง...

วันที่ประกาศ 2018-09-04   เข้าชม 169 ครั้ง


การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม 2561

การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดย ผ...

วันที่ประกาศ 2018-09-03   เข้าชม 179 ครั้ง


โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2561 ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์...

วันที่ประกาศ 2018-08-31   เข้าชม 594 ครั้ง


Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 218