เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 46 ครั้ง


โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 34 ครั้ง


กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพ...

วันที่ประกาศ 2018-06-05   เข้าชม 160 ครั้ง


การอบรมการใช้ Google Drive/One Drive

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้ Google Dr...

วันที่ประกาศ 2018-05-25   เข้าชม 80 ครั้ง


โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 92 ครั้ง


Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 208