เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัมนา/ศึกษาดูงาน

รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ "IMC" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มี.ค.55

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โคร...

วันที่ประกาศ 2012-02-20   เข้าชม 3419 ครั้ง


รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึ...

วันที่ประกาศ 2012-01-06   เข้าชม 2431 ครั้ง


รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ ณ ประเทศ Australia

ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนากา...

วันที่ประกาศ 2012-01-06   เข้าชม 5361 ครั้ง


รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนากา...

วันที่ประกาศ 2012-01-06   เข้าชม 3803 ครั้ง


รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มฯ ณ โรงเรียนมัธยมลิ่วจง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2012-01-06   เข้าชม 2538 ครั้ง


Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7