เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัมนา/ศึกษาดูงาน

อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เรื่...

วันที่ประกาศ 2012-06-22   เข้าชม 2976 ครั้ง


อาจารย์ร่วมสัมมนาโครงการ "ไมโครซอฟท์เอสเอ็มอีสัญจร "

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่ว...

วันที่ประกาศ 2012-06-22   เข้าชม 1454 ครั้ง


อาจารย์ร่วมการสัมมนา “Primary Everywhere Tour 2012” ของ สำนักพิมพ์ Oxford University Press

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาของ Oxford University Press “Primary ...

วันที่ประกาศ 2012-06-22   เข้าชม 2105 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน The Clifford Phonics Camp "March 26th - 28th 2012"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...

วันที่ประกาศ 2012-02-20   เข้าชม 2561 ครั้ง


รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ "IMC" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มี.ค.55

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โคร...

วันที่ประกาศ 2012-02-20   เข้าชม 3363 ครั้ง


Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9