เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัมนา/ศึกษาดูงาน

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม"โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(ภาคฤดูร้อน)ปี2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2012-01-06   เข้าชม 1211 ครั้ง


ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม"การวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบการทำวิจัย)"

งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

วันที่ประกาศ 2011-12-22   เข้าชม 1506 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม พหุภาษา - Ritsumeikan Uji Senior High School เดือน ต.ค. 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา...

วันที่ประกาศ 2011-08-25   เข้าชม 2245 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน โครงการเรียนภาษาแบบเข้มฯ ณ Beijing Union University, Beijing, China ระหว่างวันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาม...

วันที่ประกาศ 2011-08-25   เข้าชม 1816 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน โครงการเรียนภาษาแบบเข้มฯ ณ AIPE, Sydney, Australia ระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาม...

วันที่ประกาศ 2011-08-25   เข้าชม 2087 ครั้ง


Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7