เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันชาติอเมริกา (American Independence Day: The 4th of July)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริ...

วันที่ประกาศ 2018-06-14   เข้าชม 250 ครั้ง


กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำตุ๊กตาไล่ฝ...

วันที่ประกาศ 2018-06-12   เข้าชม 164 ครั้ง


กิจกรรม “การละเล่นแบบญี่ปุ่น (Darumasan ga koronda) ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การละเล่นแบบญี่...

วันที่ประกาศ 2018-06-10   เข้าชม 137 ครั้ง


กิจกรรม Acting Coach ชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Acting Coach สำหรับนักเรียนระดับ...

วันที่ประกาศ 2018-06-10   เข้าชม 124 ครั้ง


โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...

วันที่ประกาศ 2018-06-06   เข้าชม 378 ครั้ง


Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 192