เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “การแข่งขันซูโม่กระดาษ” ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม “การแข่งขันซูโม่กระดาษ” สำห...

วันที่ประกาศ 2017-10-15   เข้าชม 49 ครั้ง


โครงการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรีย...

วันที่ประกาศ 2017-10-15   เข้าชม 53 ครั้ง


โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาค้นพบ...

วันที่ประกาศ 2017-10-15   เข้าชม 45 ครั้ง


โครงการศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ป่าชายเลน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ป่าชายเ...

วันที่ประกาศ 2017-10-15   เข้าชม 38 ครั้ง


ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-05   เข้าชม 185 ครั้ง


Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 184