เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุเทรุโบสึ) 2561

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุ เทรุ โบสึ) เพื่อสอนให้นักเรียนได้เรีย...

วันที่ประกาศ 2018-06-20   เข้าชม 86 ครั้ง


กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครู รวมทั้งแนะนำ...

วันที่ประกาศ 2018-06-19   เข้าชม 171 ครั้ง


กิจกรรมเล่นถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ป.1 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับ...

วันที่ประกาศ 2018-06-19   เข้าชม 151 ครั้ง


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561

งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการฉ...

วันที่ประกาศ 2018-06-15   เข้าชม 230 ครั้ง


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพ...

วันที่ประกาศ 2018-06-14   เข้าชม 112 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 212