เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงควา...

วันที่ประกาศ 2017-10-10   เข้าชม 142 ครั้ง


การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-09   เข้าชม 57 ครั้ง


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Apps for Education สำหรับ Education 4.0”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-02   เข้าชม 186 ครั้ง


การบรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2017-10-02   เข้าชม 210 ครั้ง


มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนแม่แห่งแผ่นดิน เพื่อดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ

ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้...

วันที่ประกาศ 2017-09-25   เข้าชม 118 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 196