เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัมนา/ศึกษาดูงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม"การวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบการทำวิจัย)"

งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

วันที่ประกาศ 2011-12-22   เข้าชม 1469 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม พหุภาษา - Ritsumeikan Uji Senior High School เดือน ต.ค. 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา...

วันที่ประกาศ 2011-08-25   เข้าชม 2229 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน โครงการเรียนภาษาแบบเข้มฯ ณ Beijing Union University, Beijing, China ระหว่างวันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาม...

วันที่ประกาศ 2011-08-25   เข้าชม 1796 ครั้ง


รับสมัครนักเรียน โครงการเรียนภาษาแบบเข้มฯ ณ AIPE, Sydney, Australia ระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาม...

วันที่ประกาศ 2011-08-25   เข้าชม 2038 ครั้ง


เชิญเข้าร่วมงาน International Conference "Educa 2011" ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554

งานมหหรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 งาน International Conference ระหว่างว...

วันที่ประกาศ 2011-08-23   เข้าชม 1451 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9