เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-14   เข้าชม 157 ครั้ง


กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 กิจกรรมต้อนรับน้องน้อยระดับชั้นป.1 ปีการศึ...

วันที่ประกาศ 2018-06-12   เข้าชม 443 ครั้ง


กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37

อาจารย์สุเนตร ไชยพรรณา และอาจารย์สรายุทธ ยอดยิ่งสมับติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักง...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 69 ครั้ง


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 58 ครั้ง


โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 68 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 212