เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพ...

วันที่ประกาศ 2018-06-05   เข้าชม 202 ครั้ง


การอบรมการใช้ Google Drive/One Drive

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้ Google Dr...

วันที่ประกาศ 2018-05-25   เข้าชม 93 ครั้ง


โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 106 ครั้ง


อบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Using CLIL creatively in the classroom”

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Usin...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 85 ครั้ง


การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 113 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 212