เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-22   เข้าชม 172 ครั้ง


โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-15   เข้าชม 54 ครั้ง


โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา2561 (สำหรับอาจารย์)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ...

วันที่ประกาศ 2018-05-13   เข้าชม 273 ครั้ง


ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-04-25   เข้าชม 317 ครั้ง


สงกรานต์พหุภาษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-04-17   เข้าชม 393 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 212