เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 64 ครั้ง


โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-06-09   เข้าชม 81 ครั้ง


กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพ...

วันที่ประกาศ 2018-06-05   เข้าชม 212 ครั้ง


การอบรมการใช้ Google Drive/One Drive

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้ Google Dr...

วันที่ประกาศ 2018-05-25   เข้าชม 100 ครั้ง


โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 113 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 214