เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม

อบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Using CLIL creatively in the classroom”

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Usin...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 88 ครั้ง


การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-23   เข้าชม 121 ครั้ง


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-22   เข้าชม 181 ครั้ง


โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

วันที่ประกาศ 2018-05-15   เข้าชม 59 ครั้ง


โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา2561 (สำหรับอาจารย์)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ...

วันที่ประกาศ 2018-05-13   เข้าชม 289 ครั้ง


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 214