เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีย้ายตราพระพิรุณทรงนาค

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีย้ายตราพระพิรุณทรงนาค สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม โดยย้ายตำแหน่งไปอยู่บริเวณฝั่งทิศตะวันออก โดยมีผู้อำนวยการ กรรมการดำเนินงาน ตัวแทนอาจารย์ และนักเรียนจากทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 7.00 – 9.30 น.