เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 46 ในประเภทกีฬากอล์ฟ

งานพัฒนากีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 46 ในประเภทกีฬากอล์ฟ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายถิรวัฒน์ จิรายุสกมล ม.6/3 นายภัทรดร ชนะธัญธนันชา ม.4/3 ด.ช.ประวีร์ จิรายุสกมล ม.3/1 ด.ช.ซองมก โน ม.2/2 ด.ช.คณพศ ธนบุญพัชช์ ป.5/4 ด.ช.วรพล ประจันพาณิชย์ ป.4/2 ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ ม.2/4 และ ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์ ม.1/2 ทำการแข่งขันระหว่างวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์สรายุทธ ยอดยิ่งสมบัติ ผลการแข่งขัน ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ ม.2/4 ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภททีม 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล Class B และ และ ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์ ม.1/2 ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภททีม 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล Class C