เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ “วัคซีนเพื่อลูก-ศิษย์”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยละพัฒนาการศึกษา ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟัง โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ “วัคซีนเพื่อลูก-ศิษย์” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพล ชมภูนิช เป็นวิทยากรพิเศษ