เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม Seirin Senior High School, JAPAN

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม Satit Kaset MP Lab School - Seirin Senior High School, Japan โดยอาจารย์และนักเรียนจาก Seirin Senior High School ได้ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560