เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเปิดตัวสี และแสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 มีการเปิดตัวสี และแสดงพลังสี ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 คาบเรียนที่ 7 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม