เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก

งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 3