เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (พิธีปิด)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวความคิด (Theme) คือ "สานสามัคคี สร้างไมตรี พหุภาษาเกมส์" ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560