เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “STEM Science Careers” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15.45 – 17.30 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 5-6 และลานหูกระจง โดยประกอบด้วยกิจกรรม AR…วิทยาศาสตร์ทะลุจอ ,Freezer pop, Herb balm, Packaging Design, Popcorn, Robots, Science film, Wind and Wheels, Tumble Wing, Mini Chef KUSMP, Water Rockets และมินิคอนเสิร์ตจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย