เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ Harrow House International College,SWANAGE,Dorset,UK ระหว่างวันที่ 1 APRIL — 1 MAY 2011

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ Harrow House International College,SWANAGE,Dorset,UK ระหว่างวันที่ 1 APRIL — 1 MAY 2011