เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปี 2560 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5-7 กันยายน 2560 โดยจัดนิทรรศการภาษาต่างประเทศ เวลา 15.00 น. - 15.45 น. บริเวณใต้อาคารอำนวยการ