เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแสดงละครสั้น ป่าชายเลน

การแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้น้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่.4 ชม โดยเป็นละครสั้นที่รณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน ในวันพุธที่ 13 กันยายน และวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ในคาบโฮมรูม ณ ห้อง Smart Classroom เพื่อขอรับบริจาคเงินไปสมทบกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุนการดูแลป่าชายเลนของ ต. คลองตำหรุ