เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เริ่มฝึกกิจกรรม โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ในช่วงวันเสาร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนของแต่ละกิจกรรม