เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ครั้งที่ 9 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ต้นบุญธรรมสถาน มูลนิธิธรรมสิริ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี