เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สาธิตเกษตรบางเขน-พหุภาษา #2

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา กับโรงเรียนสาธิตเกษตร บางเขน ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ผลการแข่งขันแชร์บอล บางเขนชนะพหุภาษาด้วยคะแนน 20 : 16 ผลการแข่งขันฟุตบอล บางเขนชนะพหุภาษาด้วยคะแนน 5 : 2