เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สงกรานต์พหุภาษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า บริเวณลานใต้อาคารอำนวยการ และในช่วงบ่าย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณสนามเด็กเล่นอาคาร 1-2 และลานหูกระจง