เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักเรียน ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 และรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์