เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งตัวแทนอาจารย์ จำนวน 3 คน คือ อาจารย์พรพรรณ อัศวพัชระ อาจารย์จตุพร ชมบุญ และอาจารย์สมยศ เดชะ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน คือ ด.ช.ณวิณ บัณฑุพาณิชย์ ม.2/2 และ ด.ช.พสุ เสงี่ยมสิน ม.2/3 เข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี