เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37

อาจารย์สุเนตร ไชยพรรณา และอาจารย์สรายุทธ ยอดยิ่งสมับติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในประเภทกีฬาเทนนิส ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ.2561 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม