เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เริ่มฝึกกิจกรรม โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ในช่วงวันเสาร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องเรียนของแต่ละกิจกรรม