เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 ในคาบเรียนที่ 5-7 (13.00- 15.45 น.) โดยมี คุณเอกรง คุ้มพร้อมบุญ และคุณยุพาภรณ์ ยุกตปรีชา (มานะกรโกวิท) เป็นวิทยากรให้ความรู้