เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ 2561

งานบริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 คาบเรียนที่ 2-3 โดยได้รับเกียรติจากรุ่นพี่สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม และห้องกิจกรรมชั้น 4 อาคารอำนวยการ