เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 - 8.30 น.