เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการหนอนไหม ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและวงจรชีวิตของหนอนไหม รูปแบบและความสำคัญของการเลี้ยงหนอนไหม การนำหนอนไหมไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทย โดยเน้นให้นักเรียนได้รู้จัก ไหมอีรี่ และไหมทับทิมสยาม พร้อมรับหนอนไหมมาศึกษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยมีวิทยากรจากชมรมรักษ์โรงเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม