เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพโครงการ Wakayama University, Japan

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพ โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา ครั้งที่ 6 The 6th Exchange Program of Satikaset – Elementary School Attached to the Faculty of Wakayama University และโครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา ครั้งที่ 1 The 1st Exchange Program of Satikaset – Junior High School Attached to the Faculty of Wakayama University ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 - 15.45 น. ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 3 อาคารอำนวยการ