เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย 2561

หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทยพร้อมอาวุธคู่กาย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาตอนต้น ในคาบเรียนที่ 6-7 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561