เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่ 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมกิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่ และการขายดอกมะลิ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.45 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ