เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันชาติอเมริกา วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริกา วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยมีกิจกรรมการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสหรัฐอเมริกา ผ่านรูปภาพและบทบาทสมมติ, การแข่งขันชักเย่อ และการแข่งขันกินวิบาก (Potato Sacks, Candy in the Cloud, Swipe a Bite)