เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554

งานสุขภาพอนามัย จัดโครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 7.00-10.30 น.