เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ปี 2

ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ปี 2 สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 ในคาบเรียนที่ 5-8 บริเวณ อาคารอำนวยการชั้น 3,4 และ อาคาร 5-6 ชั้น 5