เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมลานดนตรีคุณธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ 11 กรกฎาคม 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ลานดนตรีคุณธรรม" เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2554